PACKAGED UNITS

In veel gevallen zijn industriële bedrijven niet op zoek naar een pomp, compressor of turbine, maar naar een oplossing voor een concreet vraagstuk. Er moet bijvoorbeeld constant een bepaalde aanvoer zijn van Co2, er moet een persluchtcapaciteit van een bepaald aantal m3 voorhanden zijn of er moet een bepaald volume aan ruwe olie worden doorgevoerd.

EMHA is in staat om een complete oplossing te leveren in nauwe samenwerking met zowel de OEM (leverancier van de hoofdmachine, zoals bijvoorbeeld een compressor) als de eindgebruiker, in opdracht van 1 van deze partijen.

Binnen EMHA is ruime ervaring en kennis voorhanden op het gebied van ontwerp, berekeningen, installeren, uitlijnen, grouten, leidingwerk, richtlijnen en staalbouw. Deze kennis en ervaring kunnen wij bundelen in een projectgroep waarbinnen uw volledige vraagstuk kan worden opgelost.

Het resultaat is een complete installatie (packaged unit) die volledig operationeel op een door de eindklant gewenste locatie zal worden opgeleverd. EMHA is hiervoor uiteraard bekend met de verschillende richtlijnen in de procesindustrie, petrochemie, voedingsmiddelindustrie, scheepvaart en offshore en het is voor ons vanzelfsprekend is om een constante kwaliteit te leveren in ontwerp, productie en installatie. Een zorg minder voor zowel de eindklant als de leverancier van de machine(s).

Voorbeelden:
  • MOBIEL PERSLUCHTSYSTEEM INGEBOUWD IN EEN CONTAINER
  • HYDROFOORSKIDS MET TOEBEHOREN EN SCHAKELKASTEN
  • OPBOUWEN EN INRICHTEN VAN ONDERZOEKSLABORATORIA
  • OFFSHORE SKIDS MET PERSLUCHT- EN STIKSTOFSYSTEMEN