STIKSTOF INERTISERING

Het feit dat stikstof inert is, maakt het tot een prima conserveringsmiddel. In voedselverpakkingen wordt vaak stikstofgas ingesloten in plaats van lucht, zodat bederf door bacteriën (die zuurstof nodig hebben) geen kans heeft. De piping voor diverse stikstofinstallaties worden door ons geleverd en geïnstalleerd.

Zuurstof is de oorzaak van corrosie. Als je het zuurstof vervangt door stikstof kan corrosie niet meer optreden. Dit principe wordt bijvoorbeeld in de staalindustrie gebruikt tijdens het galvanisatieproces EMHA levert ook het leidingwerk voor de stikstofinstallaties.

EMHA heeft ervaring met o.a.  het leveren van containers met daarin een stikstof installatie. Via deze installatie wordt stikstof toegevoegd aan diverse producten, waardoor het zuurstofgehalte omlaag gebracht wordt. Dit om de houdbaarheid van deze producten te kunnen verlengen.