RE-GROUT AERZEN SCHROEFCOMPRESSOR

Deze compressor was niet in staat op vol vermogen te draaien omdat de trillingen bij volledige belasting ruimschoots de maximaal toegestane waarden overtroffen. Uit vibratie metingen bleek dat de verankering onvoldoende was; de optredende vibraties werden niet op correcte wijze afgevoerd naar de fundatie.

De hamerkopbouten waren door een holle buis gestoken en onderin met een 15mm dikke plaat bevestigd. Door buiging van deze plaat en inslaan van de hamerkop in de plaat is de vooraf bepaalde rek in het anker verloren gegaan.

EMHA INDUSTRIAL SERVICES heeft de fundatie van compressor en elektromotor aangepast volgens de nieuwste inzichten en de soleplates, ankers en grouting vervangen. Gevolg: de machine kan weer op vol vermogen worden ingezet zonder problematische vibraties.