INSTALLATIE GENERATOR

Voor het vervangen van een 55 jaar oude generator op een elektriciteitscentrale, heeft EMHA een herberekening en aanpassing van de fundering verzorgd.

Onze scope bestond uit:
– Opname van de uitgangssituatie (meet- en tekenwerk);
– Engineering en het aangeven van benodigde wijzigingen aan de fundering;
– Aanbrengen van verstevigingen;
– Uitvoeren van de civiele werken (boren en hakken);
– Ontwerpen en produceren van de stalen draagconsoles;
– Positioneren (3D) en grouten (Chockfast) van de consoles;